Transparență

Spre deosebire de NEDC, WLTP prevede un profil mai apropiat de cel real, obţinut în condiţii uzule de deplasare. NEDC era mai degrabă un test artificial de laborator şi servea în primul rând comparării diferitelor autovehicule, fără a reflecta în mod realist consumul obţinut la deplasarea efectivă. Deci, valorile de consum măsurate în condiţii abstracte de laborator, vor fi înlocuite cu valori mai apropiate de consumul real al autovehiculului, datorită măsurătorilor efectuate în baza unor parametri de test optimizaţi, care permit o prognoză mai exactă. WLTP a fost astfel conceput încât să simuleze o conduită a şoferului apropiată de cea din situaţiile reale. Astfel se obțin rezultate mult mai realiste.

Aceasta este o pagină suplimentară. Pentru a reveni la pagina principală, click pe butonul de mai jos.

Înapoi către pagina principală